OSTROŽSKÉ HODY S PRÁVEM 2019

Hody mají v Uherském Ostrohu dlouholetou tradici a jsou nejdůležitější folklórní událostí ve městě. V letošním roce proběhly tradiční ostrožské hody s právem v termínu od pátku 11. října do neděle 13. října 2019 a na jejich organizaci se spolupodílela ostrožská chasa s městem Uherský Ostroh. Do čela ostrožské chasy se v letošním roce postavili stárci Marek Strachota a Anna Hýlová.

V pátek 11. října 2019 byla před ostrožským zámkem vztyčena hodová máje, pod níž ostrožská chasa vystoupila před veřejností. Své taneční vystoupení pilovali se svou vedoucí Lenkou Buráňovou několik měsíců. S pásmem tanců se pod hodovou májí představily také děti z ostrožské mateřské školy na Sídlišti, které rovněž zatancovaly v krojích. Hlavní program ostrožským hodů pak probíhal v sobotu 12. října 2019, kdy městem prošel hodový průvod krojovaných za doprovodu Slovácké kapely Romana Horňáčka. Do samotného průvodu se zapojilo přes sto krojovaných, kteří absolvovali trasu z městské části Kvačice až před ostrožský zámek. Zde bylo ostrožské chase z rukou starosty města Ing. Vlastimila Petříka předáno hodové právo a potvrzena hodová zábava, která probíhala na sportovní hale. K tanci a poslechu na ní zahráli CM Pajtáš, V.S.P. Band a Slovácká kapela Romana Horňáčka, připravena byla bohatá tombola. Tradiční součástí programu byla také nedělní hodová mše svatá, která se uskutečnila v ostrožském kostele sv. Ondřeje. Samotné mši předcházel průvod krojovaných párů od ostrožského zámku.

Posted in Uherský Ostroh.