Kontejner na kovové obaly a drobný kovový odpad nyní už také v Ostrožské Lhotě

V posledních letech se pojem recyklace skloňuje čím dál více. Třídění odpadu a recyklace je v současnosti doslova  tím nejmenším, co můžeme v rámci naší konzumní společnosti pro náš vlastní svět dělat a nic lepšího, co by zvládlo kvanta našeho odpadu zatím neznáme. V současnosti je to jediný relativně zvládnutý proces, jak získat z oběhu zpracovatelný odpad. A z něj získat zpět některé materiály. Efektivní třídění odpadu by nemělo být o kvantitě toho, co naházíme do kontejnerů, ale o druhové kvalitě toho, co do nich naházíme. Všichni již dobře známe žluté kontejnery na plast a modré kontejnery na papír. Nově se začínají objevovat také šedé kontejnery pro kovové obaly a drobný kovový odpad. Od loňského roku můžete tyto šedé kontejnery na kov najít také v Ostrožské Lhotě u prodejny Coop (Jednota) a za prodejnou Enapo, za mostem.

Do těchto šedých kontejnerů PATŘÍ drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit: Plechovky od nápojů a konzerv (vymyté), kovové tuby, alobal,(neznečištěný), kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

NEPATŘÍ SEM: Plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení.

Posted in Ostrožská Lhota and tagged , .