Ples ZŠ Uherský Ostroh

V letošní plesové sezóně je nabídka plesů skutečně pestrá. Vybrat si můžete z tradičních plesů, jako jsou myslivecké, hasičské, SRPŠ, městské, nebo také netradiční jako je např. pyžamkový ples. Nejvíce plesů se v našem mikroregionu konalo v průběhu třetího víkendu letošního nového roku, a to v sobotu dne 18.ledna.  Jedním z těchto plesů byl  také 15. výroční ples Základní školy v Uherském Ostrohu, který zahájilo vystoupení mažoretek pod vedením Zuzany Svinkové. Následovalo očekávané slavnostní  předtančení  žáků  8. a 9. tříd. Téměř půlhodinové vystoupení bylo rozděleno do tří částí: úvodní, kde se předvedli zvlášť dívky a chlapci se svými sóly a taneční choreografií v moderním rytmu. V další části se představilo 16 tanečních párů a závěrečná část patřila valčíkům, kterou  zakončila píseň Karla Gotta  „Srdce nehasnou“.  Žáci sklidili za svůj skvělý výkon obrovský aplaus. K tanci a poslechu hrála skupina FERRUM a DJ Jerry. O nádhernou výzdobu v sálech se tradičně postarala pí učitelka Mgr. Marcela Maršálková s žáky. Obrovský dík patří rodičům tančících žáků za finanční i psychickou podporu a krásné dary do tomboly, Studiu Matějík a Petru Nedomovi  za fotodokumentaci,  dále všem sponzorům a zejména vedení  školy,  bez něhož  by se ples neuskutečnil. 

Posted in Uherský Ostroh and tagged , , , .