Svatojánské slavnosti NAVALIS 2022

Krojovaná delegace vytvořená ze zástupců členských obcí se v polovině května představila na 14.ročníku obnovených SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTÍ NAVALIS v Praze pod Karlovým mostem www.navalis.cz , kde se spolu s dechovým orchestrem ZUŠ Veselí nad Moravou pod vedením Jiřího Štici účastnila slavnostního programu.

Setkání je oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ svatého Jana Nepomuckého, patrona komunikace, mostů a všech lidí od vody. V předvečer svátku světce se konala slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, kterou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka. Po ukončení bohoslužby se svatojánské procesí včetně našich zástupců, kteří nesli na svých ramenou nosítka s atributy světce, přesunulo na Karlův most. Letos do Prahy zavítaly historické lodě z řeky Neretvy, z chorvatského města Metković, jehož je svatý Jan Nepomucký rovněž patronem. Nechyběli ani benátští gondoliéři, jelikož Jan Nepomucký je jedním z osmi patronů Benátek a tamních gondoliérů. Na Křížovnickém náměstí před kostelem sv. Františka poté proběhla pobožnost a celá slavnost byla završena večerním programem s barokním vodním koncertem na hladině Vltavy.

Úžasnou atmosféru celé akce si můžete přiblížit na fotografiích od Petra Klappera:

Posted in Nezařazené.