O obci Ostrožská Nová Ves

Virtuální prohlídka

Historie a památky

V dnešní podobě vznikla obec Ostrožská Nová Ves dne 1. srpna 1949 spojením dvou dávno sousedících obcí, Ostrožské Nové Vsi a Chylic.

Chylice jsou původem starší obec, první písemná památka o Chylicích je z roku 1192. Názvy obce: 1343 de Chylecz, 1359 Chilecz, 1372 Gehilecz, 1397 villam Chylize, 1448 u Chylec, 1463 Chilczie, 1518 na Chylize, 1592 Chilicze, 1671 Chylitz, 1846 Chilitz, Chilze, 1872 Chilitz, Chylicz, 1881 Chylic, 1924 Chylice.

O Nové Vsi je první písemná zmínka až z roku 1258. Český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec městu Hradišti, které založil již o rok dříve. Až do roku 1466 se obec jmenuje Nová Ves u Ostrohu a od roku 1924 její úřední název zní Ostrožská Nová Ves. Další názvy obce byly : Longenczyl 1258, Langcile 1301, Longa villa 1323, Lankczeil 1364, Nowa Ves 1464, Nowa Wes 1571, Neudorf 1718, Neudorf, Nowa Wes 1846, Ostrožská Nová Ves 1924.

První zmínka o škole pochází z roku 1752. Nynější kostel sv. Václava byl postaven v roce 1770. První dobrovolný hasičský sbor byl v Nové Vsi založen v roce 1888. V roce 1903 byly postaveny obecní Novoveské lázně. V období první světové války zahynulo z Nové Vsi 43 a z Chylic 27 mužů. V roce 1920 se vylila voda z břehů Moravy a zaplavila především část Chylic. V roce 1928 byla započata výstavba Lidového domu nynější Orlovny. V roce 1931 byly obě obce elektrifikovány. V r. 1950 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo a v roce 1955 se započalo s těžbou štěrkopísku.

V trati Padělky je významné paleolitické naleziště kamenných nástrojů, klů a kostí kultury volutové, malované a dále kultur eneolitických, doby bronzové, halštatské, laténské, římské a slovanské. Většina archeologických nálezů se dnes nachází ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

K místním pamětihodnostem patří pozdně barokní kostel sv. Václava z roku 1770 a atypická zvonice ve znamení kříže. Za pozornost stojí také pomník obětem I. světové války od Františka Bílka a pomník T. G. Masaryka podle návrhu Vincence Makovského. Obec je známá už od 19. století malováním kraslic. V obci působí výrobce cimbálů pan Jiří Galuška, jehož dílnu lze navštívit.

Lidové tradice

V Ostrožské Nové Vsi se zachovala řada lidových tradic. Největším svátkem jsou zářijové svatováclavské hody s průvodem krojované mládeže. Obec je proslavená zachovaným lidovým krojem a ručním malováním kraslic.

Výroba cimbálů Jedním z posledních výrobců nádherného nástroje je místní umělec Jiří Galuška. Cimbály nejen vyrábí, ale také opravuje. Tel.: +420 777 155 612

Paličkování Starodávnou technikou – paličkováním – se v obci zabývá několik žen z místního pěveckého folklorního souboru Denica. Tel.: +420 731 716 156

Výroba kraslic Výrobou netradičních kraslic je známá paní Jana Mikulcová. Zastavte se v jejím domě v ulici Dědina 636 a neodoláte si aspoň jedno neodvézt. Tel.: +420 777 598 432, e-mail: janamikulcova@email.cz, www.moravskededictvi.cz/kraslice

Osobnosti obce

Botek František, PhDr. , ThDr., 1864-1918 Překladatel z latiny. Vydal knihu Facta loquuntur (1903).

Húsek Jan, PhDr, 1884-1973 Slovanský etnograf a dialektolog. Spolupracoval na díle Moravské Slovensko, redigované L. Niederlem, do něhož zpracoval kapitoly Zaměstnání lidu, život v rodině a v obci, Vzdělání a povaha lidu, Strava. Vydal: Moravská vesnice Nová Ves u Uh. Ostrohu I., II. (Výročná zpráva gymnásia, Bučovice, 1914-1916), Sokolstvo a Slovanstvo (1924)m Národopisní hranice mezi Slováky a Karpatorusy (1925), Hranice mezi zemí Moravskoslezkou a Slovenskem (1932) a další. Mnohé studie zveřejnil v odborných časopisech a sbornících.

Skalík František, 1867-1904 básník, překladatel a spoluzakladatel Katolické moderny. Vydal sbírku básní Sursum corda! (1893). Posmrtně vyšla próza Moritulus (1905). Z hebrejštiny přeložil žalmy.

Svrček Jaroslav B., nar. 1887, z. 1978 v Brně publicista, výtvarný kritik a teoretik umění, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Ceny země Moravskoslezské a Ceny osvobození města Brna. S Bedřichem Václavkem a Artušem Černíkem byl zakladatelem brněnského Devětsilu. Kromě článků a studií vydal několik monografií.

Štěrba Josef Horák, 1888-1971 v Uh. Hradišti jeden z předních kulturních pracovníků v Uh. Hradišti, který svými funkcemi stál v čele Družstva Slováckého divadla, Klubu přátel umění, Skupiny moravských knihomilů, časopisu Bibliofil, Slovácké filharmonie, Slováckého muzea, Jednoty Komenský a dalších institucí.

Zalubilová Antonie, nar. 1893 malérečka kraslic. Za svou uměleckou práci a propagaci tohoto umění doma a v cizině byla vyznamenána ministerstvem školství a kultury.

Foltýn Jaroslav, n. 1911 akad. sochař.

Příroda

V okolí obce vzniklo několik rozsáhlých vodních ploch, které se staly oblíbenou oblastí vodních sportů, rekreace, ale také důležitým hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků.

Přírodní památku Lázeňský mokřad (9,2 ha) tvoří vlhké slatinné louky ležící asi kilometr severně od obce Ostrožská Nová Ves. Jde o jeden z posledních zbytků původních slatinných luk a porostů vrbin, které jsou důležité pro přežití řady vzácných druhů bezobratlých živočichů a rostlin. Na lokalitě bylo zjištěno téměř sto druhů vyšších rostlin. Z botanického hlediska jde o území, které již nemá v nivě Moravy na Hradišťsku obdoby.

Z významných rostlinných druhů byl zjištěn skřípinec jezerní, kamyšník přímořský, sítina sivá, ostřice srstnatá, kosatec žlutý, šmel okolíkatý a silně ohrožený druh ožanka čpavá.

Ze zajímavých živočichů se vyskytují vzácné druhy brouků vázané na porosty vrb, např. tesaříci a velmi vzácní krasci. V polních kulturách v bezprostředním okolí luk byl zjištěn zvláště chráněný silně ohrožený krajník. Z obojživelníků se ve vodních příkopech a tůňkách vyskytují zejména skokani zelení a rosničky zelené.

Nejzajímavěji akce

  • Únor:   Fašank
  • Duben:   Přespolní běh (kanoisti), Turnaj čtyřhry (tenisový klub)
  • Květen:  Zpívání v lázních
  • Červen:  Dračí lodě – závody firem
  • Červenec:  Noční turnaj (tenisový klub), Nedělní dechové koncerty v lázních
  • Srpen:  Mistrovství republiky v dračích lodích, Nedělní dechové koncerty v lázních
  • Září:  Slovácká 500 (kanoisti), Svatováclavské hody s právem
  • Listopad:  Kateřinské slavnosti (divadlo BLIC)
  • Prosinec:  Zpívání pod vánočním stromem, živý betlém

Nej místa

Obec je proslavená sirnatými lázněmi založenými v roce 1903, které léčí nemoci revmatické a kožní.

Sirnaté Lázně Kunovská 664 V roce 1903 prokázal místní rodák ThDr. František Botek léčivý účinek pramenů sirné vody vyvěrajících v bažině nedaleko obce. Z původních malých obecních lázní se postupem času vybudovaly lázně do dnešní podoby. Hlavní léčebnou procedurou jsou sirné koupele. Pomáhají především v léčbě kloubů, páteře a kožních chorob, jako je lupenka. Krásným lázeňským parkem vede cyklostezka, Včelí naučná stezka. Tel.: +420 572 437 200, e-mail: laznenovaves@laznenovaves.cz, www.laznenovaves.cz

Sport

Obcí vedou nové cyklistické trasy, které navazují na vinařské cyklistické stezky. Pro návštěvníky slovácké obce je připraven autokemp, ubytování v hotelích, penzionech i v soukromí, dále fotbalové hřiště, tenisové kurty a dobře vybavený areál známých sirnatých lázní.  Sportovní vyžití nabízí rozsáhlá štěrková jezera nazývaná „slovácké moře“, vhodná ke koupání, potápění a rybaření.

Golfové hřiště Budete-li pokračovat z lázní na jih, po několika stech metrech dojdete na golfové hřiště. Připravuje se devítijamkové hřiště se zavlažovacími fervejemi a krásným výhledem na hrad Buchlov. Tel.: +420 608 666 556 Renata Prchlíková, e-mail: prchlikova@gcuh.cz, www.gcuh.cz

Přírodní koupaliště Nádražní 948 Voda v přírodním koupališti je neustále čistá a kvalitní díky štěrkovému „podkladu“ koupaliště, který funguje jako přírodní filtr. Pro děti je zde velká skluzavka. Pro aktivní odpočinek můžete využít volejbalové hřiště. Odpočinkové plochy jsou travnaté, kamenité či písčitá pláž. Dále je zde velké parkoviště, kabinky pro převlekání a vnitřní a venkovní sprchy. Pro osvěžení a občerstvení můžete využít dvou bufetů, grilu nebo dvou stánků se zmrzlinou. Pláž je pod dozorem plavčíka a každodenně uklízena. Po uzavření koupaliště pro veřejnost, smějí rybáři vytáhnout rybářské pruty a rybařit. Jestliže přijíždíte na koupaliště autem, můžete zaparkovat přímo před vstupem na koupaliště. Otevřeno: od 9 do 19 hodin (v závislosti na počasí). Tel.: +420 572 598 182, 602 523 594, e-mail: hablova@koupalisteonv.cz, hablova.zdenka@seznam.cz, www.koupalisteonv.cz

Sportovní hala Sportovní hala s umělým povrchem (sálový fotbal, volejbal, floorball, tenis, badminton, basketbal a jiné míčové hry). O víkendech bowling a kulečník v bowling baru. Tel.: +420 737 065 248

Včelí naučná stezka Dvanáct stanovišť Včelí naučné stezky vede podél pětikilometrového úseku cyklistické stezky od Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi až k zámku v Uherském Ostrohu. Jednotlivá stanoviště informují o včele medonosné, o jejich produktech, o vývoji úlů, jak vypadá včelařský rok anebo jak včely mezi sebou komunikují.

Tenisový klub Tři antukové kurty, tréninková zeď, noční osvětlení. Tel.: +420 723 474 725

Orlovna Dědina 594 Sál pro stolní tenis (4 stoly) a posilovna. Provoz posilovny na objednávku. Tel.: +420 572 598 069, 572 598 222, 739 288 992, e-mail: hrasula@email.cz, www.posilovna-oreljednota-onves.blogspot.com

Vinařství, speciality

Vinařská obec je vyhlášená jak dobrými víny, tak specialitami moravské kuchyně podávanými v místních restauracích i vinných sklepech. Každoročně se vinaři a milovníci vína scházejí v místní vinotéce U sv. Vavřinca na koštu vína.

Ubytování

Restaurace a hotel U lázní Kunovská 554 Nabízí komfortní ubytování v hotelu nacházejícím se v těsné blízkosti Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves. V letních měsících můžete navíc využít ubytování v komfortních chatkách. Tel.: +420 572 598 126, e-mail: info@hotelulazni.eu, www.hotelulazni.eu

Hotel a Restaurace U racka Dědina 148 Příjemné a pohodlné ubytování s kapacitou 26 lůžek, v 1 až 3 lůžkových moderně zařízených pokojích. Samozřejmostí je možnost přistýlky. K dispozici je také 1 apartmá a pokoj pro invalidy s bezbariérovým přístupem. Pokoje jsou vybaveny barevnou televizí. Součástí každého pokoje je koupelna se sprchovacím koutem a WC. Nabízí možnost využití dvou salonků s kapacitou 35 a více osob pro školení. Tel.: +420 572 599 099, +420 572 598 119, e-mail: hoteluracka@seznam.cz, www.uracka.wz.cz

Kemp – Jezero Ostrožská Nová Ves 939 Autokemp leží v údolí řeky Moravy obklopen pohořím Chřiby a Bílé Karpaty. V areálu kempu je velký prostor pro stanování ve vlastních stanech, obytných vozech, karavanech, případně maringotkách. Tel.: +420 572 598 154, 721 705 790, e-mail: kempjezero@seznam.cz, www.sweb.cz/kempjezero

Penzion Na mlýně Kunovská 629 Nabízí apartmá, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením. Tel.: +420 572 598 499, 736 535 297, e-mail: penzion-mlyn@uh.hradiste.cz, www.sweb.cz/penzion.namlyne