Včelí naučná stezka

Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh

Unikátní Včelí naučná stezka je umístěna podél cyklostezky vedoucí ze Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi až k výjezdu stezky z Uherského Ostrohu. Je dlouhá pět kilometrů a má dvanáct osvětových stanovišť. Stezka byla vybudována základními organizacemi Českého svazu včelařů v Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu. Filozofie rozvržení stanovišť se nedá přesně stanovit, přesto určité řazení stezka má:

1. Stanoviště
Český svaz včelařů
Popisuje funkci Českého svazu včelařů jako neziskovou organizaci.
2. Stanoviště
Včela medonosná
Zařazení včely medonosné do zoologického systému. Zabývá se i vlastnostmi ras včely evropské.
3. Stanoviště
Včelí produkty
Panel je umístěn v lázeňském areálu, v kterém se pohybují především lázeňští hosté.
4. Stanoviště
Od brtí až po nástavky
Velmi stručně popisuje vývoj úlů. Je blízko lokality, v které připravujeme ukázky starých úlů.
5. Stanoviště
Včela a příroda
Charakteristickým je karikatura Alberta Einsteina a jeho údajný citát: „Kdyby nebylo včel, do čtyř let bychom přestali existovat,“ neboli text zdůrazňuje především opylovací činnost včel.
6. Stanoviště
Včela je společenský hmyz
Popisuje jedince v úle.
7. Stanoviště
Co se děje v úle
Zachycuje vývoj úlových včel, od vykousání mladušky z úlu až do doby, než se stane včela létavkou.
8. Stanoviště
Ze života včel
Voda a včela, hygiena ve včelstvu, jak včela reaguje na kouř. To jsou hlavní náměty panelu
9. Stanoviště – Včelařský rok
Pojednává o jarním proletu, rojení a loupeži včel. Jevy, které se ve včelstvu v průběhu roku běžně odehrávají.
10. Stanoviště – Zimování včel
Nastiňuje věčnou otázku – uteplovat či neuteplovat?
11. Stanoviště – Jak včely komunikují
Co oznamuje včela svým družkám včelími tanečky? Reagují včely na zvuk?
12. Stanoviště – Co ohrožuje včely
Včelaření nejsou jen samé radosti, trápí nás i nemoci včel, především varroáza a mor. V nedohlednu zatím máme tumidózu.