Příroda

Za unikátními krásami přírody se nemusíte vydávat do vzdálených koutů světa. Jsou blízko, můžete objevovat kouzlo lesa, luk, potůčků…zastavte se. Slyšíte to ticho? Jen listí na stromech šustí, ptáci zpívají, šumí obilí… Nechte se vést přírodou.

Příroda OSTROŽSKA

Příroda Ostrožska má několik zajímavých pohledů. První z nich leží v úrodném kraji vinné révy. Klimatické podmínky a půdní složení umožnili rozvíjet vinařství už do 16. století. Druhým výstižným pohledem je úrodná půda, výborná pro zemědělské plodiny.

Částí Ostrožska protéká řeka Morava. Na řeku vinoucí se loukami a lužními lesy navazují revitalizované vodní cesty Baťova kanálu, který tomuto půvabnému koutu Slovácka dodává jeho jedinečný ráz.

Zajímavé vodní plochy jsou i Ostrožské jezera, které vznikly zatopením štěrkopískových lomů. Ostrožská jezera jsou také významná z hlediska ochrany přírody. Jsou důležitým hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků, jako je kormorán velký, husa velká, potápka roháč nebo moudivláček lužní. Jezera se využívají i pro koupání, voda je neustále čistá a kvalitní díky „podkladu“ koupaliště, který funguje jako přírodní filtr.

Příroda HORŇÁCKA

Většina Horňácka leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty, která je od roku 1996 zároveň biosférickou rezervací UNESCO. Území se stalo pojmem díky největšímu bohatství planých orchidejí ve střední Evropě. Návštěvníky tohoto kraje upoutají překrásná údolí s loukamiv nižších polohách a lesy na hřebenech.

Hlavní údolí Horňácka vytváří Jamný a Hrubý potok, jejichž soutokem v Javorníku vzniká Velička. Hrubý potok protéká Filipovským údolím, na jehož konci se nachází kamenná chata Megovka, považována za kolébku setkávání Čechů a Slováků. Dalším navštěvovaným místem je závěr Jamného potoka v oblasti Vápenek s dominantou Velké Javořiny. Přírodně unikátní a člověkem málo narušené je údolí Kazivce.

Zdroj foto: http://nature.hyperlink.cz/

 

Mezi nejvýzanmnější vrchy Horňácka patří Háj, Hradisko, Výzkum a Kobyla.

Nejzachovalejší příroda je chráněna ve 12 přírodních rezervacích (PR) a přírodních památkách (PP), z nichž 3 leží mimo CHKO. Na území CHKO jich má 6 národní význam (NPR, NPP).

Zajímavou možností pro pěší turistiku jsou naučné stezky, pořádané CHKO Bílé Karpaty, kde se turisté dovědí informace o zdejší fauně, floře, ochraně přírody. Nechybí ani exkurze na stanoviště vzácných druhů rostlin.

 

Chráněná území