Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Dotační program:  „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021“

Číslo dotace: JMK070170/21/ORR

Dotační titul:  DT1

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Termín realizace:  1. 1. 2021 do 29. 10. 2021

Výše dotace: Kč 91.000,–

Cíl dotačního programu:

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti. Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení pro konání výstav, meteorologických stanic, pěstitelských pálenic, plašičů zvěře a dalšího technického vybavení, pořizování informačních panelů, propagačních materiálů, webových stránek a propagačních kampaní na podporu uvedených oborů v Jihomoravském kraji.