Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757

Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy v jednotlivých obcích Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko prostřednictvím posílení strategického řízení v obcích v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, pasport zeleně, VO a dalších). 

Dílčím cílem projektu je racionalizace, profesionalizace a zvýšení efektivnosti konkrétních kroků veřejné správy v uvedených oblastech, která nastane po dokončení zpracování uvedených dokumentů.  

V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy celkem 57 dokumentů.
Pasporty přispějí k lepší správě a evidenci majetku města. Ostatní strategické dokumenty definují cíle rozvoje jednotlivých oblastí a také nastíní způsoby, jak těchto cílů dosáhnout a zajistit tak komplexní rozvoj Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko.

Vypracováním dokumentů dojde k optimalizaci finančních, kvalitativních i výkonnostních ukazatelů správy mikroregionu oproti současné situaci. Vytvořené dokumenty budou sloužit mikroregionu jako praktické nástroje řízení v rámci výkonu veřejné správy.

Datum zahájení projektu: 01.06.2020

Předpokládané ukončení: 31.07.2022

 

Výstupy z projektu: 

Město Veselí nad Moravou  Pasport budov    Pasport zeleně

Blatnice pod Sv. Antonínkem  Pasport veřejného osvětlení    Koncepce veřejného osvětlení    Pasport hřbitova    Pasport splaškové kanalizace    Pasport vodovodu    Koncepce rozvoje inženýrských sítí    Mapová aplikace ke zobrazení pasportů (print screen)   Koncepce hospodaření s vodou    Koncepce boje se suchem     Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství  Pasport dopravního značení   Strategie rozvoje cyklostezek

Blatnička  Pasport veřejného osvětlení     Pasport hřbitova     Pasport mobiliáře     Pasport splaškové kanalizace     Pasport budov    Mapová aplikace pro zobrazení pasportů (print screen)   Pasport zeleně

Boršice u Blatnice  Pasport veřejného osvětlení    Pasport hřbitova     Pasport splaškové kanalizace     Pasport vodovodu     Pasport památek    Mapová aplikace pro zobrazení pasportů (print screen)    Koncepce boje se suchem    Pasport dopravního značení    Pasport zeleně

Ostrožská Lhota  Pasport veřejného osvětlení     Koncepce veřejného osvětlení    Mapová aplikace pro zobrazení pasportů (print screen)   Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství     Pasport dopravního značení     Pasport zeleně   Strategie rozvoje veřejné zeleně

Hluk  Pasport veřejného osvětlení    Koncepce veřejného osvětlení    Pasport hřbitova    Pasport budov    Mapová aplikace pro zobrazení pasportů (print screen)   Koncepce hospodaření s vodou    Koncepce boje se suchem    Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství    Pasport dopravního značení    Pasport zeleně    Strategie rozvoje cyklostezek

Uherský Ostroh  Pasport mobiliáře      Mapová aplikace ke zobrazení pasportů (print screen)  Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství    Pasport dopravního značení    Strategie rozvoje veřejné zeleně   Pasport zeleně    Strategie rozvoje volnočasových aktivit

Ostrožská Nová Ves  Mapová aplikace pro zobrazení pasportů (print screen)    Koncepce boje se suchem    Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství    Pasport dopravního značení    Pasport zeleně

Plakát Ostrožsko-Veselsko [PDF]