Zámek, tvrz

Šlechtické rody s jejich bohatou historií dodnes připomínají některé zámky a tvrz v Hluku. Byly chloubou měst, bohužel se na nich podepsal zub času. Zámek ve Veselí nad Moravou dlouhá léta čeká na opravu, snad se jí i brzo dočká. Městský úřad v Uherském Ostrohu najdete v opravených prostorách bývalého zámku – prohlédnout si můžete zámeckou galerii v druhém patře. Hlucká tvrz už dnes slouží spíše jako kulturní středisko, je zde ale malé muzeum mapující život Hlučanů.

Zámek Uherský Ostroh

Z historických památek je nejvýznačnější stavbou zámek. Hrad v Uherském Ostrohu (původně zvaném Stenice či Ostrov) založil nejspíš někdy po r. 1260 král Přemysl Otakar II.; r. 1286 zde byl královským purkrabím Matouš z Černé Hory. Jan Lucemburský zastavil hrad a město Ostroh Chotěborovi ze Střen a r. 1318 olomouckému biskupovi Konrádu I.; ostrožské panské sídlo je u této příležitosti označeno jako tvrz. Od r. 1320 zástavu držel Zdeslav ze Šternberka.

Po polovině 14. století se Ostroh vrátil do rukou země pána poté, co jej získal zpět moravský markrabě Jan Jindřich. V r. 1400 byl Ostroh v držení markraběte Prokopa, a proto hrad obléhal uherský král Zikmund. R. 1406 měl zboží v zástavě Mstidruh z Adlar a od r. 1411 Hašek z Valdštejna. Za husitských válek učinil Hašek z Ostrohu významný opěrný bod kališníků na jihovýchodní Moravě; hrad a město pak byly téměř permanentně obléhány králem Zikmundem. Vypudit z Ostrohu husity se podařilo až Albrechtovi Rakouskému někdy po r. 1424, načež se zde usadil – do r. 1439 – ruský kníže Fridrich. Zástavní držitelé se pak střídali v rychlém sledu: r. 1446 Čeněk z Mošnova, r. 1453 známý husitský válečník Jan Jiskra z Brandýsa, r. 1455 Mikuláš Truchsess, r. 1458 Jan z Cimburka, r. 1464 Jan z Landštejna. Některý z těchto držitelů na hradě postavil nový pozdně gotický palác.

Roku 1468 Ostroh obsadilo vojsko uherského krále Matyáše, který jej pak uděloval v držení svým hejtmanům. Významným mezníkem pro hrad je r. 1511, kdy ho získal do dědičného držení Jan z Kunovic. Páni z Kunovic pak v průběhu 16. století hrad přestavěli na renesanční zámek.

V r. 1605 zámek po úderu blesku těžce poškodil požár, ale tehdejší majitel panství Jan Bernard z Kunovic ho nechal opravit. R. 1625 byly Janu Bernardovi statky zkonfiskovány a Ostroh prodán Gundakarovi z Lichtenštejna, což předznamenalo jeho úpadek. V r. 1645 dobyli ostrožský zámek Švédové; zejména však, protože Lichtenštejnové v Ostrohu nesídlili, zůstal zámek pouze střediskem správy panství a po r. 1850 byl dokonce degradován na kanceláře velkostatku a byty úředníků. Majetkem Lichtenštejnů zůstal až do r. 1945.

Zámek Veselí nad Moravou

Význačnou památkou je i renesanční zámek. Stojí na místě středověkého vodního hradu, několikrát byl velmi poškozen, zejména za třicetileté války. Stavební vývoj ukončen v polovině 19. století za významného přispění vídeňského architekta Františka Schleppse. Hodnotné bylo i vnitřní vybavení, zejména knihovna, sbírka zbraní a obrazárna. Silně poškozen byl v dubnu 1945 při přechodu fronty. Znovu obnoven po válce. Zámek není veřejnosti přístupný z důvodů rekonstrukce.

Zámek je obklopen udržovaným zámeckým parkem. Rozsáhlý park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století se vyznačoval množstvím cizích rostlin, letohrádků, bludišť, zvířecích klecí a dlouhou alejí sahající až na hranice tehdejšího panství.

Z té doby se v parkovém porostu zachovala řada dřevin, i když půdorys parku byl postupně měněn. Počátek našeho století se projevil v sortimentu parku, obohaceném především exotickými druhy a sadovými formami našich domácích dřevin.

Tvrz Hluk

Darovací smlouva z roku 1303 obsahuje svolení vybudovat v oblasti opevněné sídlo. Tak vznikla tvrz ve středu obce na pravém břehu potoka Okluky, která byla v držení drobné šlechty, od roku 1460 to byli Zástřizlové, pak páni z Kunovic (erb na nádvoří r. 1559) a od roku 1625 až do 20. let 20. století Lichtensteinové. Od té doby je v majetku města. V 60. letech byla opravena a slouží jako kulturní středisko celého města. V současné době jsou využity téměř všechny prostory tvrze. Je zde knihovna, obřadní síň, zámecká kavárna, sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí. Ve věži je zřízeno muzeum a „selská jizba“ pro akce s menším počtem účastníků.

Otevřeno: květen – září v sobotu a neděli od 14:00 – 18:00 hod.
Kontakt: +420 572 581 310, +420 608 362 715, www.mestohluk.cz

 


Doporučujeme

 

Zámek Uherský Ostroh • Uherský Ostroh

Zámek stojí na pravém břehu řeky Moravy v západní části města Uherský Ostroh, asi 8 km jižně od Uherského Hradiště. Původně středověký obranný hrad, …

 

 

 

Zámek Veselí nad Moravou • Veselí nad Moravou

Několik prvních zmínek o hradě, kterému patří následující vyprávění, pochází z roku 1275 při krátkodobém pobytu Přemysla Otakara II na strategicky …

 

 

 

Tvrz Hluk • Hluk

Osada Hluk se poprvé připomíná roku 1294, kdy náležela Oldřichovi z Hradce. Tvrz zde však ještě tehdy pravděpodobně nestála, protože když roku 1303 …