O městě Hluk

Historie a památky

Hluk, latinsky Hlucium (odvozeno od hlučně tekoucí vody) je jednou z nejstarších osad naší vlasti. Leží v oblasti starého osídlení doloženého archeologickými nálezy již 2000 – 2500 let před Kristem. Jeho jméno je často spojováno s Luckým polem, uváděným v Kosmově kronice v letech 1099 a 1116. Byl součástí Lucké provincie jako zeměpanská ves a v roce 1294 jej držel Oldřich z Hradce. Po jeho smrti připadl opět králi a král Václav II. daroval Hluk v roce 1303 Zdislavu Měšcovi. Tehdy se zde též uvádí dřevěná tvrz.

Od 14. století držela původně samostatný hlucký statek střídající se drobná šlechta. Od roku 1460 to byli Zástřizlové – až do roku 1506, kdy získali Hluk páni z Kunovic. V roce 1559 je zde pan Jaroslav z Kunovic, jak je uvedeno na erbu v jižní části nádvoří tvrze. Po jeho smrti byl majitelem jeho bratr Jetřich a v roce 1625 koupil ostrožské panství i s Hlukem Gundakar z Lichtenštejna. Tam Hluk náležel do zrušení patrimoniální správy. Roku 1663 byl celý Hluk i s dvorem vypleněn při tureckém nájezdu. Stejná vojska pustošila kraj i v r. 1683. K dalším útokům, tentokrát kuruckých vojsk Ference Rákocziho, došlo v letech 1703, 1705, 1708 a 1709. V letech 1663, 1709, 1838 a 1857 Hluk opakovaně vyhořel. Někdejší ves byla v r. 1525 povýšena králem Ludvíkem I. Jagellonským na městečko. Od roku 1970 je Hluk městem.

Kostel sv. Vavřince v Hluku postavil lichtenštejnský ranně barokní stavitel italského původu, Antonín Erhard Martinelli v letech 1736-1741 na místě starého vyhořelého kostela stejného svěcení. Barokní kaplička pod Babí horou z první poloviny 18. století byla postavena jako upomínka na množství padlých bojovníků v bitvách, které se zde odehrály v roce 1116 a 1421. Památky lidové architektury, památkové domky na Rajčovně č.p. 283 a 284, jsou ukázkou bydlení v selských staveních od 17. století do poloviny 20. století. Renesanční tvrz ve středu obce na pravém břehu potoka Okluky je zmiňována v darovací smlouvě z roku 1303. Byla v držení drobné šlechty, od roku 1460 to byli Zástřizlové, pak páni z Kunovic (erb na nádvoří r. 1559) a od roku 1625 až do 20. let 20. století Lichtensteinové. Od té doby je v majetku města. V 60. letech byla opravena a slouží jako kulturní středisko celého města. V současné době jsou využity téměř všechny prostory tvrze. Je zde knihovna, obřadní síň, zámecká kavárna, sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí. Ve věži je zřízeno muzeum a „selská jizba“ pro akce s menším počtem účastníků.

Lidové tradice

Dolňácké slavnosti písní a tanců pořádané v Hluku jednou za tři roky (už téměř sedm desítek let) probíhají souběžně s každoročním Slováckým festivalem dechových hudeb. Slavnosti jsou neodmyslitelně spojeny s národními kroji a jízdou králů. V období slavností žije celý Hluk několikadenním programem komponovaným pro široký okruh milovníků zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla, pití a folkloru. Hluk je známý zejména produkcí vína, slivovice a jako líheň mladých muzikantů. Nejen Hluk samotný, ale jeho široké okolí jsou bohatou folklorní oblastí, kde snad každá vesnička má svůj svébytný kroj, svoje zvyky a svoje nářečí, podle kterých se dají při troše pozornosti přesně rozlišit, byť by od sebe ležely jen pár kilometrů. Hluk je muzikantské město. Působí zde kapely různých žánrů od cimbálových muzik a dechových hudeb po country kapely a dětské i dospělé pěvecké soubory. Přitom od každého žánru je založeno i více kapel.

Místní speciality

Paní Katarína Šimčíková peče nefalšované svatební koláčky s tvarohem a povidly, ve svém repertoáru nabízí i knedlíky různých druhů.Tel.: +420 572 581 291. Paní Marie Kupková zase peče ty nejnadýchanější trubičky – tel. +420 739 677 433. V měsíci říjnu jsou na památkových domcích na Rajčovně pořádány akce jako je vaření starých a opomenutých jídel našich baběnek.Tel.: +420 606 746 363, e-mail: kaca.rihova@seznam.cz, www.dolnacko.cz

Osobnosti obce

Osobnosti, jejichž život a tvorba jsou spojeny s Hlukem:  František Kožík – spisovatel (proslavil hluckou tvrz románem Na dolinách svítá), Ladislav Rutte – etnograf a folklorista, František Omelka – prozaik, Dominik Černý – malíř malující hlucké kroje, Jan Smital – malíř, František Hořínek – učitel, kronikář, napsal knihu Slovácké městečko Hluk (1937) a archeolog Antgonín Zelnitius.

Nej akce

  • Únor:  Fašank
  • Duben:  Velikonoční zábava s koštem slivovice
  • Květen:  Košt vína
  • Červenec:  Dolňácké slavnosti s jízdou králů (jednou za tři roky, nejbližší vychází na rok 2011)
  • Srpen:  Svatovavřinecké hody, Slovácký festival dechových hudeb
  • Říjen:  Vinobraní
  • Prosinec:  Vánoční koncert

Nej místa

Goticko-renesanční tvrz Ve středu obce na pravém břehu potoka Okluky stojí renesanční tvrz. Podle erbu na nádvoří byla vystavěna v r. 1559, ale zmiňovaná byla už v roce 1303. K tvrzi náleží mohutná věž, k níž je přístup po mostě přes původní příkop. Historická památka je v majetku obce a slouží jako kulturní středisko, najdete zde městskou knihovnu, obřadní síň, Zámeckou kavárnu, vinný sklep, sklep s kuchyňkou a posezením. Tel.: +420 776 016 242 (Kamil Dufka), e-mail:muzeumhluk@seznam.cz,www.muzeumhluk.cz

V malém muzeu na tvrzi můžete nahlédnout do historie zdejšího místa. V expozici najdete jak archeologické doklady osídlení města Hluk, tak i množství fotografií z dávnější i nedávné minulosti. Mnohé návštěvníky zaujme i dokumentace místních krojů a lidových obyčejů, které jsou stále živé a oblíbené. Také si můžete koupit krajové suvenýry a výrobky místních lidových umělců. Tel.: +420 776 016 242, e-mail: muzeumhluk@seznam.cz

Kostel sv. Vavřince Kostel sv. Vavřince byl postaven lichtenštěnským architektem Antonem Eduardem Martinellim v letech 1736-1741. Tel.: +420 572 581 481, e-mail: fahluk@ado.cz, www.farnosthluk.cz

Budova fary Do roku 1780 neexistují o kostele ani o faře žádné záznamy. Dá se přepokládat, že všechny písemnosti byly zničeny požárem. Pamětní kniha faráře Matouše Kretschmera založená 1. ledna 1850 poodhaluje roušku historie farnosti. Tato kniha byla napsaná německy tzv. kurentem a na prvních stránkách se dočteme, že starobylá fara zde existovala už za arcibiskupa Metoděje. Teprve později se o ní zmiňují písemné prameny z roku 1294 a 1531. V 16. století v době protestantské vzpoury přešla farnost spolu s patronátem panství na stranu nekatolíků, ale v roce 1625 byl nekatolický pán hluckého panství Jan z Kunovic vyhnán a po konfiskaci se novým patronem stal katolický kníže Gundakar z Lichtenšteina, za něhož byla fara 29. února roku1640 obsazena novým knězem. Tel.: +420 572 581 481, e-mail: fahluk@ado.cz, www.farnosthluk.cz

Babí hora Přírodní památkou je vyhlášená v roce 1998. Je vzácná výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Bližší informace na http://nature.hyperlink.cz

Kobylí hlava Tuto přírodní památku tvoří stepní louka a teplomilná doubrava ležící asi 250 m jihovýchodně od vrcholu Kobylí hlava nedaleko obce Hluk. Nejvhodnější období k návštěvě je duben, kdy kvetou koniklece a hlaváčky jarní. Bližší informace na http://nature.hyperlink.cz

Okluky Najdete jej asi 1,5 km od středu obce v Hlucké pahorkatině. Nedaleko přírodní památky prochází značená vinařská cyklostezka pod vinohrady na Husí hoře. Bližší informace na http://nature.hyperlink.cz

Pod Husí horou Husí hora v trati svatého Antonína Paduánského je nejstarší vinicí v Hluku. Bližší informace na http://nature.hyperlink.cz

Hlucká přehrada Býčina (oficiální název vodní nádrž Díly) – místní rybářské amyslivecké sdružení zde pořádá noc s rybími specialitami. Možnost rybolovu.

Příroda

Přírodní památka Pod Husí horou je umělý zářez silnice s geologickým odkryvem asi 30 metrů dlouhý a 3 metry vysoký. Cenný je pro jediný povrchový výchoz hluckých vrstev – nejstarších sedimentů bělokarpatské jednotky. Svah je osázen ovocnými stromy, převážně švestkami a vinnou révou. Nachází se na východním okraji vinice Husí hora, na jihozápadním okraji Hluku. Přírodní památka Okluky je jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurského flyše v České republice cca dlouhý 15 metrů a až 8 metrů vysoký. Stepní louky a pastviny ležící asi 100 metrů jihozápadně od kóty Babí hora jsou přírodní památkou. Ochráncům přírody jde o zachování zbytku jedinečných stepních společenstev tzv. panonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Přírodní památka Kobylí hlava je ojedinělý zbytek původních kavylových luk a teplomilné doubravy v areálu Hlucké pahorkatiny.

Sport

Město Hluk svým rozložením téměř ve středu Moravského Slovácka je ideálním místem pro výlety do okolí za sportem i poznáním. Hlukem prochází tratě cyklistických stezek Strážnické a Moravské. Na slovenskou stranu je to pár desítek kilometrů – Nové Mesto nad Váhom 37 km nebo Trenčín 41 km. Sportovní hala je vhodná pro všechny sálové sporty, k dispozici je automatická dvoudráhová kuželna, posilovna, sauna, herna stolního tenisu. V těsné blízkosti se nachází fotbalový a atletický stadion. Ve městě jsou vybudovány také tenisové kurty, koupaliště s atrakcemi, dětským koutkem, bufetem s krytým posezením a novým hřištěm na plážový volejbal.

Sportovní hala je také největší ubytovací kapacitou ve čtyřtisícovém městě. Pokoje jsou hotelového typu, ale k dispozici je i turistická ubytovna. V objektu je restaurace, vinárna s hudbou a snackbar. Kemp Babí hora je vzdálen asi čtyři kilometry od města, v zalesněné rekreační oblasti. Lokalita je ideální pro školení, kurzy, soustředění a školy v přírodě. Stravování nabízí obecní restaurace s nekuřáckou jídelnou a pivnicí, nebo kavárna, bistra a pizzerie.

Koupaliště V areálu koupaliště jsou dva bazény – pro plavce a brouzdaliště pro děti. Oba bazény jsou vybaveny různými doplňky pro zpestření pobytu ve vodě. Možnost příjemně strávit letní čas mají děti i mimo vodní plochu v zajímavě řešeném dětském koutku. Pro občerstvení je tu bufet s krytým posezením. K dispozici je také parkoviště či hřiště na plážový volejbal. Sezona začína od června. Otevřeno: denně 9.00 – 20.00 (podle počasí). Tel.: +420 572 581 810, e-mail: mesto@mestohluk.cz, www.mestohluk.cz.

  Tenisové kurty Hluk 294, Otevřeno: denně (květen-říjen) od 8.00 do 21.00 (do setmění). Tel.: +420 724 157 550.

Tělovýchovná jednota Sparta Hluk Provoz sportovního komplexu se zázemím pro stolní tenis, házenou, fotbal a fl orbal. Možnost pořádání seminářů, školení, sportovních her či výstav. Otevřeno: pondělí až neděle od 5 do 24 hodin. Boršická 1313, Tel.: +420 572 581 235, 572 581 234 nebo 604 165 263, e-mail spartakhluk@uh.cz.