O obci Blatnička

Historie a památky

Známé cesty v Blatničce do neznáma. Nejstarší a nejvýznamnější – dnes již zaniklá se nazývala Uherská cesta. Byla to úvozová – do Blatničky od Dolních Uher ze Suchova přes současné Blatnické lúky, které byly počátkem 70. let tohoto století rozorány a cesta zavezena.

Druhá významná cesta byla Brodská, která vedla z Hrubé uličky šikmo přes hon Pod lúkama. Východně od Hluku a západně od Dolního Němčí vedla do dřívějšího našeho správního a církevního centra Lucké provincie – do Vlčnova.

Teprve začátkem devadesátých let minulého století také na podnět blatnického faráře Mořice Růžičky byla postavena štětovaná silnice z Blatnice přes Blatničku do Boršic na původní hliněné cestě s výsadbou ovocných stromů.

Provolání císaře Františka Josefa I. „K mým národům“ a tím vyhlášení mobilizace také v Blatničce bylo vyvěšeno na místní zvonici 1. 8. 1914. Do války povolával císař všechny muže do 38 let. Celkem se 1. sv. války zúčastnilo z Blatničky 99 mužů, z nichž se 7 již do Blatničky nikdy nevrátilo. Zůstali na bojištích války a byl jim zbudován pomník před místní školou, který byl v roce 1973 přemístěn na místní hřbitov.

První známky osídlení 6500 – 4000 př. n.l., což dokazují nálezy sekeromlatů naposledy v roce 1930, které jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně. Ve 4. stol. př. n.l. přišli na jihovýchodní Moravu Keltové kmene Kotinů, kteří nakonec z Moravy zmizeli. 1. – 5. stol. n.l. sídlili na Moravě Germáni z kmene Kvádů, kteří vytlačili Kelty. Dokládána nálezy mincí je také přítomnost Římanů. Doba příchodu Slovanů koncem 4. stol. z východu a jihu, tak jako vláda kupce Sáma i Velké Moravy měla na kraj velký vliv, ale památek nezanechala.

V rámci velké středověké kolonizace v pol. 13. stol. dochází k osidlování tohoto kraje, zakládání osad na luckém poli a k utváření moravsko-uherských hranic na hřebenech Bílých Karpat, které se prakticky do dnešního dne nezměnily.

V roce 1362 je první písemný dochovaný zápis o Blatničce při vybírání mýta u kunovické brány před vjezdem do Uh:Hradiště. Obec Blatnička je na této listině psána latinsky jako Platnicz Superior (Blatnice Horní). Obec náležela ostrožskému panství. V 16. století zde nastal rozvoj vinařství, které spolu s obilnářstvím a rybníkářstvím bylo výnosným odvětvím místního hospodářství. Blatnička a její okolí byla mnohokrát postižena neúrodou a vpády uherských a tureckých vojsk. V roce 1663 byla obec vypálena.

Mezi významné památky obce patří kaplička Panny Marie Sedmibolestné z roku 1866. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž byl vystavěn v letech 1935 – 1938. V okolí bylo učiněno několik prehistorických nálezů.

Nejstarší dochovanou stavbou v Blatničce je v západní části obce kaplička u honu Zákapličí. Stranou za vesnicí opatrovaná a někdy i zapomínaná stavba však je o hodně starší a má větší význam, než se nám může na první pohled zdát. Je předchůdce současného kostela i víry v bytosti, které nevidíme, vnímáme, hledáme v nich oporu a uctíváme. Současná stavba byla postavena na žádost místních občanů na místě staré kapličky v 2. pol. 19 stol.. Dne 9.7. 1886 schvaluje sezení obecního výboru, že obec Blatnička bude udržovat nově vystavěnou kapličku u cesty na parcele č. 575. Velkou opravu kapličky bez nároku na odměnu z vlastní iniciativy provedli v roce 1995 starosta A. Minařík 161, Z. Mitáčková 133, P. Kubica 70 a J. Kubica /7.7. 1968 – 15.11. 1997/. Na kapličku byla dána nová střešní vazba, nová křidlice, opravena a natřena omítka.

Lidové tradice

Tradice Slovácka,o.p.s – Šití krojů Blatnička Kroje – lidový oděv je dosud živá součást dnešního života. Aby tomu tak bylo i nadále, vznikla obecně prospěšná společnost Tradice Slovácka ,o.p.s Blatnička. Společnost se zabývá výrobou krojů tradičním způsobem. Na přání zákazníka ušijí ženy jakýkoliv kroj od nás i ze zahraničí. Kolektiv zručných vyšívaček a švadlen dokáže ve velmi krátké době ušít kompletní kroj pro jednotlivce i velké kolektivy. Předností šicí dílny je kvalita, komplexnost, dodací lhůty jeden až dva měsíce dle náročnosti výšivek. U dárkových předmětů jsou dodací lhůty ještě kratší.Nedílnou součástí Tradic Slovácka o.p.s. jsou výstavní prostory Muzea lidových krojů. Zde se mohou návštěvníci podívat na právě probíhající výstavy, seznámit se s historií krojů Slovácka v jednotlivých ročních obdobích. Výstavy jsou obměňovány a též doplňovány ukázkami lidových řemesel.

Významné akce

Leden: Rybářský ples, Country bál Únor: Myslivecký ples, obchůzka Blažejáků po vsi (u každého domu se zastaví, zpívají a tančí tradiční tanec na sv. Blažeje) Duben: Obecní den s ochutnávkou vína a místních tradičních jídel Červen:  Královničky (obchůzka děvčat na letnice po vesnici se zpěvem a tancem) Srpen:  Hody Říjen: Slavnostní výlov ryb z Přehrady Blatnička. Rybářství Minařík, tel.: +420 774 331 619, 601 229 240, e-mail: miroslav.minarik@atlas.cz

Příroda

Na katastru obce se nachází ojedinělá přírodní památka -„Borky„, místo, kde stále probíhá výzkum o vývoji naší planety. Zdejší nálezy sahají až do doby před 53 miliony let. Jasenová

Na nejvyšším místě nad Blatničkou se můžeme obdivovat háji, o kterém je první zmínka r.1592, přestože tento les o výměře 31 ha zde byl již před tímto datem. Vedle něj na 3,5 ha Farské louce lze vidět neporušenou původní květenu, která jako jediná lokalita pro svou odlehlost a nepřístupnost na území obce nebyla vystavena civilizačním vlivům.

Milejovské louky

Na místě kdysi 200 ha lokality stepní louky s kavylem, kterému se říkalo Milejovo, nebo Čertovo péří, zde nyní nalezneme jen 20 ha luk s hlaváčkem jarním, kosatcem trávolistým, kosatcem různobarevným a mnoha jinými krásnými rostlinami, které nás pohladí po duši jako vzpomínka na první lásku.

Vinařství

K obci nerozlučně patří vinohradnictví. Při vjezdu do obce vás vítá nově otevřená vinotéka VÍNO HRUŠKA s.r.o., vinařství se tu věnuje také Michal Janás, Antonín Mičulka, rodinné vinařství vlastní Minaříkovi, Minaříková Marcela a Vinařská společnost, s.r.o. Odkazy na vinaře najdete zde.

Ubytování

V blízkosti vinných sklepů se můžete ubytovat v penzionu Minařík nebo Mičulka.

Penzion Mičulka Blatnička 22 Pro hosty nabízí ubytování v moderních pokojích s celkovou kapacitou 25 lůžek přímo nad vinárnou, další ubytování zajišťujeme v 300m vzdálené ubytovně. Snídaně, obědy, večeře, zabijačkové, zvěřinové, rybí speciality, degustace vína, zájezdy spojené s degustací, opékání a grilování. Zajištění hudby, cimbálovky, harmonika… Bezbarierový přístup do penzionu i sklepa s parkováním v areálu. Tel.: +420 608 782 228, e-mail: sklep.miculka@tiscali.cz, www.sklepmiculka.cz

Penzion Minařík Blatnička 41 Nabízíme rodinné pobyty s kapacitou až 36 osob ve 2 lůžkových pokojích s možností čtyř přistýlek. Sociální zařízení na chodbě. Tel.: +420 774 331 619, e-mail: a-minarik.cz@tourist-site.com, miroslav.minarik@atlas.cz