O obci Boršice u Blatnice

Historie a památky

První zmínka o obci byla z roku 1278, kdy byl pořízen soupis statků Boreše z Rýzmburka (odtud pravděpodobně název obce). Z roku 1283 pochází listina, v níž Hartman z Holenštejna odkazuje svůj majetek kostelu sv. Panny Marie v Zábrdovicích. Podrobnější zprávy pochází z roku 1371, kdy Albert ze Šternberka daroval Boršice s tvrzí své manželce Anežce. Tvrz zanikla zřejmě v době husitských válek. V letech 1663 a 1683 byla obec vypálena Turky. Svědectví o počátcích školství v Boršicích se datují na počátek 18. století tzv. Boršickým kancionálem, který psal a maloval v letech 1727-1733 boršický kantor Martin Pomykal. Kniha je nejen dokladem k dějinám moravské ornamentiky, ale je také prodchnuta ryzím národním duchem, je uložena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostel, který je zmiňován v roce 1412, v roce 1654 byl upraven majitelem ostrožského panství Gundakarem z Liuchtenštejna. V polovině 18. století kostel vyhořel a na jeho místě byl v roce 1788 postaven dnešní, pozdně barokní kostel, zasvěcený sv. Kateřině, která je patronkou obce. Patronce obce jsou rovněž zasvěcena kamenná boží muka z 18. století, pozdně barokní rustrikální poklona, stojící při silnici do Blatnice.

Lidové tradice

Již před rokem 1880 se v Boršicích muzicírovalo, tehdy šlo o muziku hudeckou a po příchodu dechových nástrojů přichází v roce 1881 k založení první dechové hudby. Dechovka vydržela v Boršicích dodnes a proslavila obec takřka po celé Evropě. www.borsicanka.cz

V roce 2008 se zakládá v obci mužský pěvecký sbor o síle šestnáct chlapů, který rozdává radost jak domácím, tak okolním obyvatelům obcí. www.borsicane.cz

Deset let po velkém požáru, kdy v obci shořelo naráz 28 domů, je založen 2. února 1912 svaz dobrovolných hasičů, který po 97 let chrání klidný život v obci dodnes. www.sdhborsiceublatnice.cz

V obci se každoročně konají listopadové kateřinské hody.

Nejzajímavější akce

  • Únor: Obecní ples s koštem vína, Festival rockových kapel, Fašank
  • Červen:Den dětí
  • Listopad: Kateřinské hody s právem
  • Prosinec: Mikulášská nadílka, Vánoční koncert, Vánoční koncert v kostele, Štěpánská zábava

Příroda

Větší část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Chráněným územím jsou louky a bývalé pastviny s teplomilnou flórou a faunou asi kilometr severně od obce. Nachází se na jižním úbočí kóty Nadávky (364 m n. m.) v nadmořské výšce 290 m, v Hlucké pahorkatině v katastru obce, o celkové výměře 0,3190 ha. Bohatý je výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin. Lokalita je jediným výskytem lnu žlutého na okrese Uherské Hradiště mimo CHKO Bílé Karpaty a zachoval se zde ohrožený druh motýla, žluťáska barvoměnného.Ve fázi návrhu je desetihektarová Národní přírodní památka Stráž. Příroda a hezká krajina jsou vzácné hodnoty obce.

Sport

Obcí Boršice u Blatnice prochází cyklotrasa vinařská stezka Strážnická. U motorestu U Hložků začíná naučná stezka Přírodou a historií Boršic, navazuje na cykklostezku do Hluku, přes obec, do lesa Panský háj a končí u kostela a je v délce 3,3 km. Minigolfové hřiště najdete nedaleko fotbalového hřiště na okraji obce. Ubytovat se turisté mohou v hotelu v sousední obci Slavkov nebo v blízkém Hluku. Restauraci můžete navštívit v motorestu U Hložků, tel.: +420 602 190 019 nebo se zastavit v obecní hospůdce Kadlček, tel.: +420 604 406 060.

Speciality

Na okraji obce má své sídlo budova rodinné firmy Žusy, kterou založili manželé Žufánkovi spolu se svými třemi syny. Žufánkovi pracují v ovocnářství, včelařství a lihovarnictví. Tel.: +420 571 891 661, e-mail: info@zufanek.cz,www.zufanek.cz

Za vyhlášenou a uznávanou, jak doma tak i v okolí, je považována pěstitelská pálenice Zdenka Halíka. Tel.: +420 572 582 751, 723 421 742, e-mail: info@palenicehalik.cz, www.palenicehalik.cz

Rodinné vinařství ZLOMEK&VÁVRA, tel. +420 572 599 537, e-mail: info@vinozlomekvavra.cz, www.vinozlomekvavra.cz, část rodinného vinařství sídlí v centru Uherského Hradiště v sklepení bývalé jezuitské koleje – Galerie slováckých vín.