O obci Uherský Ostroh

Historie a památky

Bohaté archeologické nálezy svědčí o pradávném osídlení končin Dolnomoravského úvalu, v jehož severní části se nalézá město Uherský Ostroh. Přestože se ono samo nikdy nestalo předmětem systematického archeologického výzkumu, můžeme usuzovat na jeho bohatou historii sahající do dávné minulosti. Skrovné, náhodné nálezy svědčí o raném osídlení tohoto místa už ve starší době kamenné.

Město Uherský Ostroh je zajímavé svou bohatou historií již od dob Přemysla Otakara II. Již ve druhé polovině 11. století se na pravém břehu řeky Moravy, na ostrově tvořeném jejím korytem a vedlejším říčním ramenem, rozkládala osada Stenice (stanice) sloužící k odpočinku a přenocování obchodních karavan, jejíž význam stoupal úměrně s růstem významu četných obchodních cest křižujících Moravu od severu k jihu a od západu na východ. Teprve listiny kolem poloviny 13. století přinášejí četnější svědectví o zdejším dění. Tehdy přemyslovští panovníci v zájmu zajištění pohraničního území jihovýchodní Moravy proti stále častějším útokům uherských nájezdníků začali budovat obranný systém. Jeho součástí byl i zeměpanský hrad zachovávající si charakter vodní pevnosti zbudovaný na přechodu přes řeku Moravu králem Přemyslem Otakarem II. Náznak jeho existence dosvědčuje první písemná zmínka s datem 7. ledna 1275.

Osobnosti města

František BEZDĚK (* 5.10.1906 ~ + 7.3.1983) – malíř, kreslíř a ilustrátor. Věnoval se především zobrazení motivů lidové kultury moravského Slovácka. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

genmjr. František BOGATAJ (* 21.3.1913 ~ + 4.2.1999) – za druhé světové války člen odbojové organizace Obrana národa, důstojník Československé smíšené brigády ve Velké Británii, velitel paradesantu Carbon. Oceněn vyznamenáním generálmajor Armády ČR.

prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc. (* 10.5.1899 ~ + 22.7.1995) – matematik světového významu, profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen Akademie věd ČR. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Jan ČERNÝ (* 4.3.1874 ~ + 10.4.1959) – dvojnásobný premiér úřednické vlády, osminásobný ministr vnitra a prezident Moravskoslezské země.

Helena FIBINGEROVÁ (* 13.7. 1949) – bývalá reprezentantka Československa, držitelka světového rekordu ve vrhu koulí, mistryně světa z roku 1983 v Helsinkách, osminásobná vítězka halového mistrovství Evropy. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk GALUŠKA (* 11.7.1913 ~ + 13.2.1999) – spisovatel, malíř, ilustrátor a lidový vypravěč. Autor knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk HUDEČEK (* 21.1.1938) – malíř a grafik. Svoji tvorbu orientuje do imaginárních poloh snů a představ, usiluje o nevšední pohled zobrazovaného objektu ve všech jeho poetických proměnách a souvislostech. Josef JULINEK (* 8.3.1910 ~ + 23.10.1997) – hudebník, hudební skladatel, autor náboženských písní a operet. Tomáš KRUŤA (* 14.2.1906 ~ 18.1.1998) – významný český mineralog, dlouholetý přednosta mineralogicko-petrografického oddělení Moravského muzea v Brně. Josef PŠURNÝ (* 15.6.1918 ~ + 21.7.2003) – malíř krajinomaleb, zátiší, portrétní a figurální kompozice. Jeho výtvarná tvorba je úzce spjata s rodným městem a jeho okolím. Čestný občan města Uherského Ostrohu. Blahoslav SMIŠOVSKÝ (* 8.3.1931) – hudební pedagog a především hudební skladatel dechové – král slovácké dechovky známý například písní „Za tichú Moravů“. Komponuje i vážnou hudbu. Čestný občan města Uherského Ostrohu. František VANĚK (* 3.12.1931) – bývalý stálý člen reprezentačního hokejového družstva Československa v letech 1955–1963. Účastník dvou zimních olympiád v roce 1956 v Cortině d’Ampedzo a v roce1960 ve Squaw Valley. Držitel stříbrné medaile z MS v Ženevě z roku 1961. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Nejzajímavější místa

V oblasti cestovního ruchu je Uherský Ostroh zajímavý svým přístavištěm vodní cesty Baťova kanálu na řece Moravě a padacím mostem holandského typu přes plavební komoru. Jedná se o unikátní stavebně-technickou památku, jež se táhne od Otrokovic až po Skalici částečně v korytě řeky Moravy, částečně ve zbudovaném kanále souběžně s řekou. Dříve se používala pro dovoz uhlí z Hodonína do Baťových závodů ve Zlíně. Nyní je hojně využívaná jako turistická atrakce.

Zdejší rovinaté okolí je vhodné svými cyklostezkami pro milovníky jízdních kol. Podél Uherskohradišťské vinařské stezky č. 47 na úseku mezi Ostrožskou Novou Vsí–Sirnaté lázně a Uherským Ostrohem je instalováno dvanáct osvětových stanovišť ojedinělé včelí naučné stezky, kde je možno se nenásilnou formou a v hezkém přírodním prostředí dozvědět informace o včelařském oboru.

Rovněž málo členitý terén je vyhovující i pro nenáročnou pěší turistiku po březích řeky Moravy či přes blatnické vinohrady na nedaleké poutní místo Kopec sv. Antonínka. Další možností, jak prožít příjemné chvíle v Ostrohu je návštěva přírodní rezervace lužního lesa Kolébky, kde v letních a ve skorých podzimních měsících na návštěvníky čekají lesní plody v podobě ostružin, drobných trnek Pavlůvek či nepřeberných druhů hub.

Tento kraj díky své příhodné poloze si zamilují především rybáři, kteří můžou své úlovky chytat přímo v řece Moravě či na jejich mrtvých ramenech anebo na štěrkových jezerech mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí. 

Zajímavým a turisticky velmi atraktivním počinem je i vybudování objektu Majáku na kopci u řeky Moravy (ulicí Zamlýní I), který je novou originální dominantou Uherského Ostrohu. Vyrostl na uměle vytvořeném kopci u řeky Moravy, je prvním objektem projektu Ostrov uprostřed Slovácka. Ve městě se ještě objeví Chýše trosečníka a Zátoka s loděmi. Autory tří originálních zastavení jsou výtvarníci Roman Švejda a Lukáš Gavlovský.

Navštívit můžete i Veteran muzeum, které se nachází v samotném centru historické části města naproti zámku na ulici Kostelní 153. Hlavní objekt muzea je funkcionalistický obchodní dům Adler z roku 1936 od významného architekta a místního rodáka Josefa Hahna(1884-1943). Otevřeno dle tel. domluvy: 737 366 099

V objektu ostrožského zámku naleznete Zámeckou galerii, prohlídkové trasy včetně zámecké věže a velmi zajímavá jsou expozice umístěné v podzemí zámku. Veškeré informace o turistických cílech Vám poskytne: Informační centrum Uherský Ostroh, Zámecká 24 na telefonu: tel: 572 503 960 nebo e-mailu: infocentrum@uhostroh.cz

Lidové tradice

Řemeslné tradice nově oživuje společnost Lidové tradice a řemesla, o.p.s., která se zaměřuje na výrobu a opravu krojů a jejich součástí. Jejím cílem je udržet a zejména předat tradice tvorby lidového kroje dalším generacím, proto se jako jedna z mála zabývá šitím rukávců, fěrtůšků, třáslavic, klobouků a dalších součástí lidového kroje nejen z oblasti moravského Slovácka, ale i z různých jiných regionů.

Lidové kroje patří k nejobdivovanějším projevům lidové kultury a svou rozmanitostí jsou těsně spjaty nejen s konkrétní národopisnou oblastí, ale často přímo s určitou obcí a znalci na první pohled poznají, ze které jeho nositel pochází. Stále více lidí si uvědomuje, jak jedinečné a významné dědictví nám generace našich předků v krojích zanechaly, neboť lidové kroje zůstávají trvalou hodnotou – jsou součástí kulturního dědictví národa. Jeho prostřednictvím se z generace na generaci přenášejí hodnoty, které se vytvářely po celá staletí a jsou základem kulturní identity a zdrojem kulturní rozmanitosti.

Tato společnost rovněž usilujeme o to, aby byly zachovány tradiční řemeslné techniky, a také se zaměřuje na výuku tradičních lidových technik jako je krosienka, pletení z proutí, ruční tkaní, paličkování, vyšívání, malba na hedvábí atd.

Nejzajímavější akce

Toto malé město žije bohatým kulturním životech, kdy po celý rok se zde koná řada zajímavých kulturních i sportovních akcí.  Přes letní měsíce od června do září běží program Zámeckého kulturního léta, což je soubor koncertů, výstav a dalších uměleckých vystoupení všech možných žánrů pro všechny věkové a zájmové kategorie. Díky tomu je možné zhlédnout přehlídku skupiny historického šermu Memento Mori či umění herců při Zámeckém divadelním víkendu anebo divadelních ochotníků a folklorních souborů v programu Galuškova Slovácka pořádanému u příležitosti výročí narození místního rodáka Zdeňka Galušky. Sportovní nadšenci si přijdou na své na již tradiční letní prázdninové akci „Uherský Ostroh žije sportem“, jejíž součástí je kromě bohaté nabídky sportů i večerní Summer party na zámeckém nádvoří. Začátek adventu vítají Ostrožané u rozsvěcení vánočního stromu, které je doplněno o jarmark ručních a lidových řemesel s kulturním vystoupením dětí a mládeže z místních škol a školek nebo domu dětí a mládeže.

Výborně se zde daří folkloru, jenž v myslích lidí uchovává kořeny lidové kultury a lidových tradic našich předků v podobě lidového kroje, zpěvu, lidového tance, verbuňku, lidových zvyků a obyčejů. S místní chasou se můžete mimo jiné setkat při fašankové besedě u cimbálu při pochovávání basy anebo v říjnu při tradičních ondřejských hodech s právem.

Aby malí nadějní zpěváčkové měli dostatek prostoru pro předvedení svého talentu ve zpěvu lidových písní, je pro ně začátkem jara pořádána soutěž Ostrožský skřivánek. Naopak počátkem měsíce října ostrožský zámek hostí nejenom domácí ale i zahraniční interprety v rámci Mezinárodního festivalu lidových nástrojů a muzik.

Dětská cimbálová muzika Pramének Základní umělecké školy v Uherském Ostrohu si na různých folklorních festivalech a přehlídkách vydobyla svým uměním velký kredit a vyhrála nejednou hlavní cenu. Reprezentovala také v zahraničí a to v Polsku, Německu, Bulharsku či na Slovensku.

Občanské sdružení Galuškovo Slovácko zachovává odkaz ostrožského rodáka Zdeňka Galušky spisovatele, kreslíře, lidového vypravěče a autora známých knih „Slovácko sa súdí“ a „Slovácko sa nesúdí“. Toto sdružení pod sebou zastřešuje skupinu divadelních ochotníků, dívčí soubor Oskoruše a v dětském tanečním souboru Tancováček se snaží předávat malým dětem povědomí o vlastních kořenech a pěstovat v nich lásku a úctu k folklorním tradicím Slovácka.

Aby zpěv lidových piesniček z Moravsko-slovenského pomezí plně nevymizel, udržuje tradici zpívání ženský pěvecký sbor Tetky, které si jen tak pro potěchu svoji a svých posluchačů zapějí nějakou tu lidovku o strastech ale i radostech života.

Šermířská a divadelní společnost Memento mori se věnuje gotickému historickému šermu a středověkému bojovému umění. Účinkuje na různých přehlídkách dobových bitev a historických trzích nejenom v Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku, v Německu, Maďarsku a Rakousku.

Vinařství, speciality

V jedné písni se zpívá: „Ta jižní Morava je jistě krásná zem posázená vinohradem …“. Když se člověk rozhlédne po kraji, kol dokola Uherského Ostrohu jsou to jenom samé vyhlášené moravské vinařské obce a viniční tratě jako například Blatnice pod Sv. Antonínkem, Boršice u Blatnice, Blatnička, Polešovice, Bzenec, Strážnice, Petrov, Mařatice a mnohé další. Samotný Uherský Ostroh kvůli spíše rovinatému rázu krajiny nemá tak příhodný terroir a tak věhlasný zvuk mezi znalci vína, nicméně se zde daří vybraným odrůdám bílého vína jako jsou Muškát moravský, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Tramín červený a Veltlínské zelené. Charakteristickými červenými odrůdami vinné révy jsou André, Cabernet Moravia, Frankovka modrá, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe.

Vína z různých koutů regionu můžete ochutnat v místní regionální vinotéce Údolí moravských vín, kterou najdete v prostorách zámku.  Otevřeno je každý pátek a sobotu od 17 do 23 hodin., tel.: +420 572 591 229, +420 723 548 144, www.moravskededictvi.cz/regionalnivinoteka Na okraji náměstí Sv. Ondřeje je vinotéka Vinařství Bzenec JUDr. Blanky Ďurinové. Otevřeno od pondělí do čtvrtku od 15 hodin a od pátku do soboty od 13 hodin. Denně čerstvou uzeninu a každý týden jelítka, tlačenku a další dobroty z domácí zabijačky lze zakoupit v Řeznictví – uzenářství Katzer, Rybáře 381, tel.: +420 572 591 546.

Každý den čerstvé, křupavé a voňavé pečivo si můžete dát z pekárny OSPEK, spol. s r.o., která zásobuje svými výrobky i široké okolí. Pekárnu najdete u hlavní cesty směrem na ulici Blatnická 652, tel.: +420 572 501 373.

Příroda

V okolí Uherského Ostrohu se nachází pěkný příklad lužního lesa chráněného jako přírodní rezervace Kolébky, která byla v roce 2005 zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Toto území s typickou flórou a faunou lužních lesů a s trvalými vodními plochami i periodickými tůněmi leží na katastrech obcí Nedakonice, Polešovice a Uherský Ostroh o výměře necelých 100 ha. Mimo jiné tyto lužní lesy slouží při povodních jako přirozené poldry k rozlivu a zachycení velké vody.

Stromové patro tvoří přechodová společenstva jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu černého (Populus nigra) a topolu bílého (Populus alba), přimísen je dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata). Nepůvodní druhy dřevin zde představují dub červený (Quercus rubra) a ořešák černý (Juglans nigra).

Bylinné patro je charakterizováno typickými druhy lužního lesa. Brzy zjara zde rozkvétají dymnivka plná (Corydalis solida), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), později česnáček lékařský (Alliaria petiolata), česnek medvědí (Allium ursinum), zběhovec plazivý (Aguja reptans) aj. V létě dominují porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a netýkavky nedůtklivé (Impatiens noli-tangere). V tůních se můžeme setkat s pobřežní a vodní květenou, např. rukví obojživelnou (Rorippa amphibia) a žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Hladiny neprůtočných tůní v létě zarůstají okřehkem menším (Lemna minor). Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je jaro, kdy v podrostu kvete bohaté spektrum hájových rostlin.

Z bezobratlých byli v periodických tůních zjištěni korýši žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus). Z motýlů je pozoruhodností výskyt velmi lokální a vzácné píďalky vlnopásníka lužního (Scopula nemoraria). Kromě běžnějších druhů vážek zde byla zjištěna i vzácná vážka plavá (Libellula fulva). Tento i v Evropě vzácný druh byl na území České republiky dosud zaznamenán jen na několika místech.

Početně jsou zastoupeni obojživelníci, především skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus vulgaris) i čolek velký (Triturus cristatus). Z ptáků zde byly pozorovány např. silně ohrožené druhy včelojed lesní (Pernis apivorus) a holub doupňák (Columba oenas), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), volavka popelavá (Ardea cinerea) a káně lesní (Buteo buteo).

Lesní porosty byly již v dávné minulosti intenzivně obhospodařovány pařezinovým způsobem. Cílené hospodaření směřuje k porostu s převahou jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) a dubu letního (Quercus robur) s příměsí olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu černého (Populus nigra) a topolu bílého (Populus alba), lípy srdčité (Tilia cordata), habru a jilmu. Z nepůvodních druhů dřevin se zde vyskytuje dub červený (Quercus rubra) a ořešák černý (Juglans nigra).

Sport

Uherský Ostroh skýtá řadu příležitostí pro sportovní aktivity v účelových sportovních zařízeních i ve volné přírodě. K sportovnímu vyžití slouží zimní stadion, sportovní hala, fotbalové hřiště, skatepark, volejbalové hřiště, tenisové kurty, kynologické hřiště a střelnice.

Zimní stadion – je v provozu od září do konce března. Poskytuje možnost privátního pronájmu ledové plochy nebo využít bloků pro bruslení veřejnosti.  https://www.hokejostroh.cz/ tel.: 774 440 760, 608 144 414

Fitness a penzión s wellness Relax 21 – moderně vybavené fitcentrum,  které disponuje i širokou nabídkou sálových lekcí a možností využití wellness služeb . tel: 722 250 005  https://www.relax21.cz/

Sportovní hala  TJ Lokomotiva – Šance 166, tel.: 602 148 374

Střelnice Sportovně střeleckého klubu – http://www.ssk-uherskyostroh.cz/

Tenisový kurt – Na Zámecké. Otevřeno: od pondělí do neděle. Tel.: +420 776 591 478

V okolí města lze podnikat turistické aktivity jako například nenáročnou pěší turistiku okolo řeky Moravy či na nedaleké poutní místo Kopec sv. Antonínka. Cyklisté případně i in-line bruslaři ocení kvalitní cyklostezky vedoucí směrem na Ostrožskou Novou Ves a Veselí nad Moravou (Uherskohradišťská vinařská stezka č. 47) a cyklotrasu č. 5048 směrem na Ostrožskou Lhotu.

Na své si přijdou i milovníci motorové i bezmotorové vodní turistiky, kteří se mohou plavit po vodní cestě Baťova kanálu na řece Moravě. K dispozici je přístaviště s plavební komorou.