Prameny, studánky, jezera

Osvěžení k nezaplacení najdete v našich studánkách, u léčivých pramenů i v jezerech.

Bohužel díky přírodním podmínkám (podloží je tvořeno flyšem, umožňuje rychlý průsak srážek, ale na druhou stranu podzemní voda nemá dostatek příležitostí vyvěrat) se studánek a léčivých pramenů v našem regionu nenachází mnoho. O to víc si jich ale ceníme a věříme, že i pro Vás budou lákadlem a příjemným osvěžením při putování Ostrožskem.

Studánka na Sv. Antonínku

nedaleko kaple sv. Antonínka. Váže se k ní několik pověstí o zázračném uzdravení. Pověst hovoří o vystavění kaple na místě pramene, jehož prostřednictvím se uzdravil knížecí syn. Pramen objevili podle dochovaných dokumentů dělníci hledající vodu k hašení vápna. Modlitbami ke sv. Antonínu v kombinaci s pitím vody z pramene či omývání nemocných částí těla v ní, zde podle dochovaných svědectví, dochází k zázračnému uzdravení mnoha nemocných poutníků. Info: telefon + 420 518 331 424, 732 659 439, www.farnostblatnice.sweb.cz

Studánka pod Sv. Antonínkem

Směrem na Ostrožskou Lhotu, pramen má stejné složení, jako studánka na Sv. Antonínku.

Studánka U buku

Další studánku naleznete v lese Hluboček (lidově v hluckém háji). Pečuje o ni turistický spolek z Míkovic, studánka se nachází na červené turistické trase.

Tovaryšské studánky

Patří mezi tajemné studánky, jsou opředeny špetkou tajemství díky své lokalitě – v blízkosti zaniklé obce Smíchova – mezi Ostrožskou Lhotou, Blatnicí a Hlukem. Studánky jsou přirozené, neudržované.

Studánka na staré cestě na kopci sv. Antonínka

Najdete ji nedaleko pomníku, který zde byl postaven jako památka tragické smrti místního rodáka, pana Josefa Křapy.

Štěrková jezera

Pro milovníky koupání v přírodních jezerech máme pozvánku na štěrková jezera v Ostrožské Nové Vsi. Při letní návštěvě našeho regionu nesmíte tyto jezera minout. Čistotou vody se mohou bez nadsázky srovnávat k moři. Voda je neustále čistá a kvalitní díky štěrkovému „podkladu“, který funguje jako přírodní filtr. Pro děti je vhodné přírodní koupaliště s vodními atrakcemi a půjčovnou loděk. Odpočinkové plochy jsou travnaté, kamenité, nechybí ani písčitá pláž. Jsou také důležitým hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků, jako je kormorán velký, husa velká, potápka roháč nebo moudivláček lužní. Místo je ideální pro rekreace i rybaření (hostovací povolenky koupíte v Pohostinství HAMI BARu.

Kontakt: +420 572 598 332 (182), 602 523 594
www.koupalisteonv.cz , e-mail: hablova@koupalisteonv.czhablova.zdenka@seznam.cz,

Otevřeno od 9:00 hod. do 19:00 hod.

U štěrkových jezer má zázemí i kanoistický oddíl www.onv-canoe.cz a dračí lodě Dragon boat www.onv-reznici.cz. Nevídanou podívanou, kde se mezi sebou utkají posádky dračích lodí, můžete na vlastní oči vidět na přelomu července/srpna.

Baťův kanál

Nemálo turistů zná náš region v souvislosti se splavným Baťovým kanálem, který nabízí krásu vodních toků a jejich okolí přímo z paluby výletních lodí, člunů a hausbótů.
www.batacanal.cz

Na většině ramen se můžeme setkat s nechtěnými výtvory bobra evropského – chráněného kriticky ohroženého živočicha. K většině ramen (chráněných zákonem o ochraně přírody jako významné krajinné prvky a biocentra územního systému ekologické stability) vedou pěší stezky, u některých jsou i naučné tabule například o bobrovi evropském.