Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko v oblasti komunikace

Od 1. 4. 2021 realizujeme v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko projekt

„Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko v oblasti komunikace“

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016894

schválený v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Celkový rozpočet projektu činí 2 674 431,88 Kč a je financován 85% Evropským sociálním fondem,
10% státním rozpočtem ČR a 5% vlastním financováním.

Realizace projektu je plánována na období 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 31. 3. 2023.

Hlavním cílem projektu je profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko prostřednictvím zavedení a rozvoje nástrojů zlepšování komunikace naší organizace směrem k občanům. V rámci projektových aktivit se zaměříme na vybrané nástroje komunikace jako je tvorba nového strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností, modernizace webových stránek, rozvoj komunikace na sociálních sítích a pořízení mobilního rozhlasu. Za účelem naplnění hlavního cíle projektu budou výše uvedené nástroje doplněny o vzdělávací kurzy zaměřené na efektivnější komunikaci s veřejností.

Výstupy z projektu: Komunikační strategie 2023-2027  

Plakát ke stažení [PDF]